Odwiedziny

Dzisiaj1
Przez tydzień14
Przez miesiąc29
Od początku152962

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin Rawickiego Maratonu Filatelistycznego 2016

Rawicki Maraton Filatelistyczny 2016, edycja powiatowa, I etap 54. OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO
,,Dolny Śląsk – zapraszamy w Sudety”
 
Regulamin
 
 
I. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu im. W. Broniewskiego
         Koordynator mgr Jeanette Jarczewska 
    Współorganizator : MZR, PZF Koło Rawicz                 
II. Cele konkursu: 
inspirowanie zainteresowań, poszerzanie i korzystanie z informacji płynącej z znaków pocztowych 
upowszechnianie wiadomości z różnych dziedzin:  literatura,  nauka, sztuka, sport, postacie historyczne znajomość historii miast Polski itd.
prezentacja osiągnięć uczniów
 
III. Miejsce i termin konkursu :
     
 I etap:
       
      –  7 marca 2016,  godz.10:00  Muzeum Ziemi Rawickiej, odbędą się warsztaty następnie uczniowie napiszą  test       
          
 –  rozstrzygnięcie konkursu wręczenie dyplomów i nagród godz. 10 :00 Muzeum Ziemi Rawickiej dnia 9 .03.2016  (środa)
 
 II etap:  
         Istnieje możliwość uczestnictwa w okręgowych eliminacjach,   (na koszt własny uczestnika)
III etap:
         Istnieje możliwość uczestnictwa w ogólnopolskich eliminacjach w Krzeszowie 26-29.05.2016 r. (na koszt własny uczestnika)
 
                                                             
 
 
IV. Warunki uczestnictwa:
      w  warsztatach oraz konkursie mogą brać udział uczniowie nie zrzeszeni w PZF klas: 
      IV-VI szkoły podstawowe
     I-III gimnazjum oraz ze szkół ponadgimnazjalnych
 
 
V. Regulamin konkursu:
1.Konkurs będzie przeprowadzony  w dwóch formach :
 ( forma pisemna – test z wiedzy  ), oraz  drugiej - uczestnictwa w warsztatach
 
 
      2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  i podane do wiadomości uczniom, oraz na stronach MZR , SP4  
          
      3. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami.
  
      4. Zwycięzcy Maratonu mają ,,otwarte drzwi” do uczestnictwa w  kolejnych etapach:
           Okręgowym Finale, a po przejściu do następnego etapu w Ogólnopolskim Konkursie         Filatelistycznym  w  Krzeszowie.   
         (na koszt uczestnika)   
 
     5. Materiały konkursowe  dostępne od 22.02.2016  na stronach Muzeum Ziemi Rawickiej w zakładce edukacja – KONKURS FILATELISTYCZNY 
 
6. Każdy z uczestników konkursu wypełnia kartę uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia do celów promocji konkursu- załącznik 1
 
 
 
 
 
Pieczątka szkoły…………………………………………………………………
 
Załącznik nr 1
Karta  Uczestnika Konkursu
 Rawicki Maraton Filatelistyczny – etap powiatowy
Rawicz 2016
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………..
 
Klasa……………………….szkoła………………………………………………………………
 
 
Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych w celu promocji konkursu
 
 
Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
organizacji imprezy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).
 
 
Podpis rodzica ………………………………………………………………………………………
Telefon rodzica………………………………………………………
( w razie innych okoliczności np. złego samopoczucia dziecka).
 
Data ………………………………………………….
 
Podpis  ucznia ……………………………………………………………….
 
 
Każdy uczestnik Warsztatów i Konkursu przybywa osobiście pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna na wyznaczone miejsce tzn.  7 marca 2016 godz. 10:00 do 12:00 Muzeum Ziemi Rawickiej 
Odbiór uczestnika przez rodzica lub prawnego opiekuna osobiście lub zgoda pisemna rodzica na powrót samodzielny do domu bez opieki . 
 
 Wyrażam Zgodę na powrót ucznia samodzielny do domu po odbytych zajęciach podpis rodzica/ lub prawnego opiekuna dziecka ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Dziękuję za wypełnienie - organizator Jeanetta Jarczewska  SP 4 Rawicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
 Eliminacje do konkursu  pt. ,,  Dolny Śląsk – zapraszamy w Sudety”.
 
Lista uczestników konkursu  odbytego dnia………………
Osoba przygotowująca………………………………………
 
Lp.Imię i nazwisko uczniaKlasa/ szkołaPodpis ucznia
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
Udostępnij